Online Test

173

SAKARYA İŞ MAKİNESİ KURSU GÜNCEL TESTLER

İş güvenliği:14 İş organizasyonu:3 İş öncesi Hazırlık :2 Meslek Adabı:2 Makine tanımı:4

1 / 25

Normal şartlarda aşağıdaki maddelerden hangisi daha çabuk yanar ?

2 / 25

İş makinesinin motorunun hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

3 / 25

Operatör iş makinesi ile iş yaparken bulunduğu yerde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir ?

4 / 25

Kanal yıkama ve atık emişi yapabilen , basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkları parçalayarak rögar bacalarına sürüklenmesini sağlayan , römork ve şasi üzerinde sızdırmaz depolama tankı bulunan iş kamyonuna ne denir ?

5 / 25

İş makinesi operatörünün çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir ?

6 / 25

İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

7 / 25

Operatör iş makinesini kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat edilmelidir ?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yangının şiddetini arttıran faktörler arasındadır ?

9 / 25

İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

10 / 25

İş makinesi kullanıcıların en çok dikkat edilmesi gereken husus nedir ?

11 / 25

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış , diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir ?

12 / 25

Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

13 / 25

Kapalı mekânlarda egzoz gazlarından doğacak zararların önüne geçmek için hangi tip makineler tercih edilmelidir?

14 / 25

İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir ?

15 / 25

Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişiye ne ad verilir ?

16 / 25

İş makinası motorunun yağının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir ?

17 / 25

Çalışma alanını emniyetinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır ?

18 / 25

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamalıdır ?

19 / 25

İş makinesi ile iş yaparken iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini ortaya koymaktadır ?

21 / 25

İş makinesi operatörü makineden inerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?

22 / 25

Çalışma alanında araç kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

23 / 25

İş makinesi kullanıcıların en çok dikkat etmesi gereken husus nedir ?

24 / 25

İş makinelerinin periyodik kontrolleri ( muayeneleri ) kim tarafından yapılır ?

25 / 25

Kanal yıkama ve atık emişi yapabilen , basınçlı su sistemi ile hat içerisinde bulunan atıkları parçalayarak rögar bacalarına sürüklenmesini sağlayan , römork ve şasi üzerinde sızdırmaz depolama tankı bulunan iş kamyonuna ne denir ?